Support 2013

 Opiekun na Wydziale AEiI  

 dr inż. Roman Wyżgolik
Instytut Automatyki, Politechnika Śląska

 Opiekun na Wydziale MT  

 mgr Michał Majzner
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych
i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Ślaska

 Wykonanie formy poszycia

dr inż. Arkadiusz Kolka
Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Śląska

 
Wydruk 3D 
dr inż. Kzysztof Kalinowski
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych
i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
 
2017  Silesian Greenpower   globbers joomla templates