gatner-technology-group-raster

Promocja osiągnięć naukowych i badawczych zespołu Silesian Greenpower poprzez start w zawodach Greenpower w Wielkiej Brytanii finansowana w ramach umowy 937/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

        simp raster      

urban-composite-raster        

  

 

 

      Nexteer logo Newtag Primary

2 Opel raster   ceramika-logo

               

 

 

  EMT-logo       Mesco Logo      

 

     

 

              

 

                   gorzyce raster

 

         

 

 

Oprogramowanie:

 ANSYS Logo Siemens-logo