ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

Dalmierze laserowe

Materiały do wytworzenia i naprawy poszycia bolidu

Dostawa elementów do rozbudowy układu pomiaro-rejestrującego National Instruments w ramach realizacji projektu "Elektryczny bolid-Silesian Greenpower" 

Dostawa 2 sztuk hamulca magnetycznego wraz z dedykowanymi zasilaczami do hamulca magnetycznego w ramach realizacji projektu pt. "Elektryczny bolid - Silesian Greenpower" 

Dostawa 2 sztuk zasilacza do hamulca magnetycznego w ramach realizacji projektu pt.: "Elektryczny bolid - Silesian Greenpower" 

Dostawa 1 sztuki przekładni planetarnej zabudowanej w piaście w ramach realizacji projektu pt.: "Elektryczny bolid - Silesian Greenpower"

Dostawa elementów do rozbudowy układu pomiarowo-rejestrującego National Instruments

 

Zaproszenie do składania ofert - 2 sztuki hamulca magnetycznego wraz z zasilaczami

Zaproszenie do składania ofert - zasilacz do hamulca magnetycznego

Zaproszenie do składania ofert - przekładnia planetarna

Zaproszenie do składania ofert - hamulec magnetyczny

Zaproszenie do składania ofert - kamera termowizyjna

Zaproszenie do składania ofert - drukarka 3D

Zaproszenie do składania ofert - prace administracyjne

Załącznik do oferty

Zaproszenie do składania ofert na usługę transportową osób i bagażu oraz wyspecyfikowanego sprżetu w ramach realizacji projektu pt. "Elektryczny bolid - Sileisan Greenpower"

Załącznik do oferty

 Zaproszenie do składania ofert na dostawę formy do wytworzenia karoserii bolidu Greenpower w ramach realizacji projektu pt. "Elektryczny bolid - Silesian Greenpower"

 Zaproszenie do składania ofert na usługę transportu osób i bagażu oraz wyspecyfikowanego sprzętu